Б ъ л г а р о г р а ф и к и

100-те най-велики български текста на песни

По-добре песен без думи, отколкото думи без песен.
Венцеслав КонстантиновИзпълнител

Автор на текст

Някои от най-често срещаните думи

ДУМАТА ВИСОКО СЕ СРЕЩА 31 ПЪТИ В ПЕСЕНТА НА ФСБ “ВИСОКО”